سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی
Main Menu

اخبار

بخشنامه حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی

  • رفع ابهام از نحوه ی اجرای ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
  • شورای شهر و شهرداری باید از ظرفیت مهندسان برای معماری، زیباسازی در حوزه ارتقاء کیفیت زندگی استفاده کنند.
  • برگزاری دوره های جامع آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسی برای نخستین بار
  • نامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به معاون اول محترم رئیس جمهور در اعتراض به پیشنهاد حذف ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط وزیر محترم دادگستری
  • برگزاری وبینار رایگان آشنایی با آزمون ورود به حرفه به تفکیک رشته های ۷ گانه
  • جلسه مشترک ریاست سازمان استان با مدیر کل و معاونین اداره کل راه و شهرسازی
  • نشست مشترک مهندس علی اکبر رمضانی و مجید الهی راد مدیر کل کمیته امداد امام (ره )
  • پاسخگوئی در خصوص مغایرت های مطروحه در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر بجنورد
  • دستورالعمل ۲۴۶(ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت)و الزام به رعایت مفاد آن در کلیه خدمات مهندسی
  • مطالعه همه