جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شورای انتظامی

توضیحات مهم:

۱جهت ارائه شکایت تکمیل فرم های ۹۰۱ و ۹۰۲ همراه با مدارک و مستندات الزامی می باشد.در صورت ناقص بودن فرمها و مدارک ، به شکایت مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.(مهم : فرم ۹۰۲ می بایست تایپ شده باشد)

۲-تصویر مستندات جهت ارائه به شورا ،می بایست توسط ارگان مربوطه برابر اصل شده باشد.

۳پس از تحویل مدارک به دبیرخانه شورای انتظامی و تایید رعایت روند اداری ، شکوائیه ثبت و جهت بررسی و ارائه کلاسه پرونده، به شورای انتظامی  تحویل می گردد.

۴زمان برگزاری جلسه ، طی  نامه رسمی به شاکی و مشتکی عنه ابلاغ می گردد.

۵پس از بررسی پرونده و صدور رأی ، مراتب به صورت مکتوب و رسمی به شاکی و مشتکی عنه ابلاغ می گردد.

۶با توجه به اینکه در صورت لزوم ، با شماره اعلام شده توسط طرفین شکایت ، تماس و یا مراتب از طریق پیامک ارسال خواهد شد ، لذا در صورت عدم پاسخگویی و نیز عدم دریافت پیامک توسط شاکی و مشتکی عنه به دلیل غیرفعال نمودن پیامکهای تبلیغاتی ،خاموش بودن و یا از دسترس خارج نمودن تلفن همراه ، عواقب قانونی آن به عهده شاکی و مشتکی عنه می باشد

۷-عواقب قانونی ناشی از بی توجهی به مکاتبات ،ابلاغیه ها،  تماسها و پیامک های شورای انتظامی و عدم مراجعه در موعد های مقرر به عهده شاکی و مشتکی عنه می باشد.

۸– عدم حضور شاکی و مشتکی عنه مانع از رسیدگی به پرونده نخواهد شد و  در صورت عدم حضور ، موضوع بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد گردید.

۹-طرفین شکایت می توانند جهت حضور در جلسه و یا پیگیری امور مربوط به پرونده ،وکیل قانونی خود را معرفی نمایند.

۱۰-قبل از ارائه شکایت به شورای انتظامی، هماهنگی با مدیریت اجرایی سازمان نظام مهندسی استان و یا روسای نمایندگی های سازمان در شهرستانهای استان ، جهت بررسی شکوائیه و حل و فصل موضوع شکایت از طریق سازمان و یا دفاتر نمایندگی سازمان ، الزامی می باشد.

۱۱-در صورت انصراف از شکایت ، شاکی موظف است فرم شماره ۹۰۴ را تکمیل و به شورای انتظامی استان تحویل نماید.حضور شخص شاکی هنگام تحویل فرم انصراف، الزامی است.

۱۲- در صورت اعتراض هر یک از طرفین شکایت ، درخواست کننده موظف است فرم درخواست تجدید نظر(فرم ۹۰۳) را به صورت تایپ شده تا پایان مهلت تجدید نظر ، به شورای انتظامی استان  ارائه نماید.حضور شخص متقاضی درخواست تجدیدنظر ، هنگام تحویل فرم مربوطه ، الزامی است.

متقاضیان درخواست تجدیدنظر، قبل از تحویل درخواست خود ، می بایست حتما ماده ۷۸ آیین رسیدگی شورای انتظامی ، مندرج در انتهای این صفحه ، را با دقت مطالعه نموده و در زمان تحویل مدارک به شورای انتظامی استان،  فرم مربوطه را امضا و تأیید نمایند.