شورای انتظامی

توضیحات مهم:

۱- جهت ارائه شکایت تکمیل فرم های ۹۰۱ و ۹۰۲ همراه با مدارک و مستندات الزامی می باشد.در صورت ناقص بودن فرمها و مدارک ، به شکایت مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.(مهم : فرم ۹۰۲ می بایست تایپ شده باشد)

۲- پس از تحویل مدارک به دبیرخانه شورای انتظامی و تایید رعایت روند اداری ، شکوائیه ثبت و جهت بررسی و ارائه کلاسه پرونده، به شورای انتظامی  تحویل می گردد.

۳ – زمان برگزاری جلسه ، به شماره همراه شاکی مندرج در فرم شکوائیه پیامک می گردد.

۴-زمان برگزاری جلسه به جعبه پیام کارتابل مشتکی عنه ارسال شده و اطلاعیه مشاهده آن به شماره همراه وی پیامک می گردد.

۴- پس از بررسی پرونده و صدور رأی ، مراتب جهت دریافت نتیجه از طریق پیامک به شاکی و مشتکی عنه ابلاغ می گردد.

۵-با توجه به اینکه پیامکها از طریق پنل اینترنتی ارسال می گردد ، لذا در صورت عدم دریافت پیامک توسط شاکی و مشتکی عنه به دلیل غیرفعال نمودن پیامکهای تبلیغاتی ،خاموش بودن و یا از دسترس خارج نمودن تلفن همراه ، عواقب قانونی آن به عهده شاکی و مشتکی عنه می باشد. 

6- عواقب قانونی ناشی از بی توجهی به پیامک های شورای انتظامی و عدم مراجعه در موعد های مقرر به عهده شاکی و مشتکی عنه می باشد.

۷- عدم حضور شاکی در اولین جلسه رسیدگی به منزله انصراف از شکایت تلقی              می گردد.

۸-قبل از ارائه شکایت به شورای انتظامی، هماهنگی با مدیریت اجرایی سازمان نظام مهندسی استان و یا روسای نمایندگی های سازمان در شهرستانهای استان ، جهت بررسی شکوائیه و حل و فصل موضوع شکایت از طریق سازمان و یا دفاتر نمایندگی سازمان ، الزامی می باشد.

۹-در صورت انصراف از شکایت ، شاکی موظف است فرم شماره ۹۰۴ را تکمیل و به شورای انتظامی استان تحویل نماید.

۱۰- در صورت اعتراض هر یک از طرفین شکایت ، درخواست کننده موظف است فرم درخواست تجدید نظر(فرم ۹۰۳) را به صورت تایپ شده تا پایان مهلت تجدید نظر مندرج در برگه رأی ، به شورای انتظامی ارائه نماید.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟