جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

متن خبر

Telegram
Email
Print

فراخوان عمومی شناسایی واجدان شرایط بازرسان سازمان

فراخوان عمومی شناسایی واجدان شرایط بازرسان سازمان به شرح ذیل منتشر می‌گردد.

اعضای محترم می‌توانند با مطالعه از شرایط و ارائه درخواست‌ حداکثر تا پایان ساعات اداری روز یک‌شنبه ۲۶شهریورماه اقدام نمایند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع انتخاب بازرسان در جلسه شماره ۹۲ هیئت مدیره سازمان، مقرر گردید شناسانی کاندیداهای بازرسان سازمان طی فراخوان عمومی و براساس ماده ۸۱ آیین‌نامه اجرای انجام شده و با توجه به وظایف مندرج در ماده ۸۲ آیین‌نامه اجرایی قانون، اشخاصی که خود را واجد شرایط و توانمندی در این زمینه می‌دانند، نسبت به ارائه درخواست به دبیرخانه سازمان حداکثر تا تاریخ ۲۶ شهریورماه اقدام نمایند.
بدیهی است بر اساس ماده ۸۱ آیین‌نامه اجرایی قانون، انتخاب و معرفی گزینه‌های پیشنهادی واجد شرایط به مجمع عمومی به میزان دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی‌البدل بر عهده هیئت مدیره سازمان می‌باشد و این فراخوان صرفاً به منزله شناسایی واجدان شرایط بوده و حقی برای اعضای محترم ایجاد نمی‌نماید.
“روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی”

اطلاعیه های مهم

آخرین اخبار