شروع ثبت نام دوره های آموزشی

شروع ثبت نام دوره مبانی گودبرداری،ژئوتکنیک و سازه های نگهبان ویژه مهندسان عمران/ صلاحیت نظارت/ارتقاء پایه ۳ به ۲  و کسری نمره ۴۸و ۴۹ آزمون شهریور ۱۴۰۱ شروع ثبت نام دوره بکارگیری استاندارها، مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معماری/ویژه مهندسان معماری/ صلاحیت نظارت و طراحی/ارتقاء پایه ۳ به ۲  و کسری نمره ۴۸و ۴۹ صلاحیت […]