جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

متن خبر

Telegram
Email
Print

عدم تأیید فرم استحکام یا ایستایی بنا توسط مهندسان معمار و عمران دارای پروانه اشتغال بکار

حسب پیگیری های انجام شده در خصوص صدور گواهی استحکام یا ایستایی بنا توسط مهندسان عضو سازمان، ارائه
هر گونه تائیدیه استحکام بنا با هرنوع قید و شرط و به هرنحو ، به استناد مکاتبات ذیل تخلف انتظامی بوده و ممنوع می باشد.
“روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی”

اطلاعیه های مهم

آخرین اخبار