سامانه های ثبت نام و آموزش

سامانه ثبت نام دوره آموزشی ارتقاء پایه

شماره پشتیبانی ۰۹۳۰۳۰۳۹۴۹۱ خانم غلامی

سامانه برگزاری دوره آموزشی ارتقاء پایه و آزمون

شماره پشتیبانی : ۰۹۱۵۱۸۸۱۶۰۰ خانم اصغری

نام کاربری شما در این سامانه: کد ملی (بدون صفر ابتدا)

رمز عبور شما : ۱۲۳۴۵۶۷۸