جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

متن خبر

Telegram
Email
Print

فراخوان عمومی شناسایی واجدان شرایط بازرسان سازمان

طی فراخوان عمومی پیرو ماده ۸۱ آیین‌نامه اجرایی و با توجه به وظایف مندرج در ماده ۸۲ آیین‌نامه اجرایی و مصوبه هیأت مدیره سازمان اعلام می‌دارد، اشخاصی که خود را واجد شرایط و توانمندی کاندیداتوری بازرسان سازمان طی مواد مذکور می‌دانند، می‌توانند با اطلاع از شرایط، حداکثر تا پایان ساعات اداری روز یک‌شنبه ۹ اردیبهشت‌ماه نسبت به ارائه درخواست خود به دبیرخانه سازمان، اقدام نمایند.
بدیهی است بر اساس ماده ۸۱ آیین‌نامه اجرایی قانون، انتخاب و معرفی گزینه‌های پیشنهادی واجد شرایط به مجمع عمومی به میزان دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی‌البدل بر عهده هیئت مدیره سازمان می‌باشد و این فراخوان صرفاً به منزله شناسایی واجدان شرایط بوده و حقی برای اعضای محترم ایجاد نمی‌نماید.
“روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی”
http://instagram.com/Nkh.ceo

اطلاعیه های مهم

آخرین اخبار