جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ارتباط با ما

ساختمان شماره یک : خراسان شمالی ـ بجنورد
خیابان هفده شهریور جنوبی ، خیابان آزادی ، تقاطع مهندسان، پلاک ۳۷

تلفن :                ۹-۰۵۸۳۲۲۴۳۳۲۴

دورنگار:                ۰۵۸۳۲۲۴۳۳۴۶
سامانه پیام کوتاه:       ۱۰۰۰۸۴۶۵
ایمیل:               Info@nkhceo.ir
تلگرام:                      nkhceo@

اینستاگرام:                  nkh.ceo

 

ساختمان شماره دو: خراسان شمالی بجنورد
خیابان رضا امامی جنوبی، پلاک ۴۳
تلفن :                 ۰۵۸۳۲۲۲۶۶۴۲

دپارتمان های داخلی و ارتباط با آن