جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

متن خبر

Telegram
Email
Print

دعوتنامه مجمع عمومی عادی نوبت اول (بطور فوق العاده)

اطـلاعـیـه
دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی نوبت اول (بطور فوق العاده)
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول (بطور فوق العاده) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، روز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل سالن جلسات سازمان استان واقع در طبقه سوم برگزار می گردد. از تمامی اعضای محترم دعوت بعمل می آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل، در این مجمع حضور بهم رسانند.
لازم به توضیح اینکه در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای شرکت کننده، جلسه بعدی (نوبت دوم) روز شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ رأس ساعت ۱۷ در محل سالن اجتماعات فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد.
دستور جلسه:
الف – ارائه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲
ب – بررسی و تصویب تراز مالی سال ۱۴۰۰

ج – انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل سازمان
د – تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان براساس پیشنهاد هیأت مدیره (نظام نامه ۱۱۳ شورای مرکزی)
هـ – ساخت دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان شیروان
هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمال

اطلاعیه های مهم

آخرین اخبار