متن خبر

Telegram
Email
Print

اصلاحیه دعوتنامه جلسات مجمع عمومی

“اصلاحـیـه”
؛دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی؛
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، روز شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸رأس ساعت ۱۳ در محل ساختمان شماره ۳ سازمان واقع در خیابان شهید رضا امامی شمالی (امیریه) برگزار می گردد. از تمامی اعضای محترم دعوت بعمل می آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل، در این مجمع حضور بهم رسانند.
لازم به توضیح اینکه در صورت عدم به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای شرکت کننده، جلسه بعدی (نوبت دوم) روز شنبه ۱۱/۰۴/۱۴۰۱ رأس ساعت ۱۷ در محل سالن اجتماعات مؤسسه فرهنگی ایثار (بنیاد شهید) به آدرس: شهرک شاهد ، انتهای شاهد ۱۱ برگزار خواهد شد.
دستور جلسه:
۱- ارائه گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره
۲- بررسی و تصویب تراز مالی سال ۱۳۹۹ و ارائه بودجه پیشنهادی هیأت مدیره برای سال ۱۴۰۰
۳- ۳.ارائه بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال۱۴۰۱
۴- اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضای هیات مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی
۵- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل سازمان
۶- تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره
“هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی”

اطلاعیه های مهم

آخرین اخبار