سرفصل ها:

  • تست پیوستگی
  • تست فاز و پلاریته
  • تست امپدانس حلقه خطا
  • تست کلید جریان باقیمانده RCD
  • تست مقاومت الکترود زمین
  • تست مقاومت عایقی
  • آشنایی با تجهیزات تست (مالتی فانکشن تستر های کیوریتسو ۶۰۱۰ و شاوین آرنوکس ۶۱۳۳)
  • نکات نظارتی در زمان تحویل و صدور پایان کار و برخی الزامات اداری مورد نیاز
    مدرس: آقای دکتر امین گشتی

زمان : جمعه ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ساعت ۸ الی ۱۶

مکان : بجنورد – خیابان شهید امامی – ساختمان شماره ۳ نظام مهندسی ساختمان

هزینه دوره : ۱۸۰.۰۰۰ تومان

“در پایان دوره به شرکت کنندگان ، گواهی حضور در دوره با امتیاز تمدید پروانه اعطا خواهد شد.”

مهلت ثبت نام : تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
ثبت نام : از طریق کارتابل و حضوری در واحد آموزش سازمان در ساختمان شماره ۳ (خانم وحیدی)
۰۵۸۳۲۲۲۶۶۴۲
۰۹۰۵۳۷۴۱۸۲۲

نحوه ثبت نام :

 ۱ -واریز مبلغ ثبت نام به شماره حساب ۵۴۸۲۵۸۳۳۰۱ یا شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۹۰۴۲۲۳ به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی/ آموزش

۲- تائید فیش های واریزی ممهور به مهر حسابداری از واحد حسابداری سازمان (ساختمان شماره ۱)

۳ -مراجعه به واحد آموزش سازمان به آدرس(امیریه جنوبی روبروی رضا امامی۸ ساختمان شماره ۳ سازمان نظام مهندسی ساختمان- طبقه اول- خانم وحیدی) جهت قطعی نمودن ثبت نام