متن خبر

Telegram
Email
Print

بخش اعظمی از ماهیت خدمت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شهرداری در حوزه ساختمان مشابه و مکمل هم است که نیازمند تقویت تعاملات بین دستگاهی است

نشست مشترک تعدادی از اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان با شهردار بجنورد برگزار شد:
شهردار بجنورد طی برگزاری جلسه ای با حضور معاون شهرسازی و شهردار منطقه دو ، میزبان هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان بودند.
دکترحمیدی بر حفظ تعامل بین دستگاهی تاکید کرد و گفت: بخش اعظمی از ماهیت خدمت دو سازمان در حوزه ساختمان مشابه و مکمل هم است که نیازمند تقویت تعاملات بین دستگاهی است.
مهندس حصاری رئیس سازمان نظام مهندسی دراین جلسه با تشکر از همکاری های شهرداری بیان داشت: برگزاری جلسات هم اندیشی و تصمیم گیری درحوزه ساخت وسازها به ما برای رونق بیشتر به این صنعت کمک می کند.
وی افزود: شهرداری ها به عنوان مرجع صدور پروانه ساختمانی یکی از مهمترین ارکان در اجرای قوانین و مقررات ملی ساختمان هستند و نقش مهمی در اجرای صحیح این قوانین به عهده دارند . وی‌ با بیان برخی گره های موجود در مسیر روابط بین سازمانی نظام مهندسی و شهرداری بر لزوم توسعه هر چه سریع تر بستر ارتباط الکترونیکی فی‌‌ مابین تاکید کرد.
وی همچنین توجه بیشتر به گزارشات ارسال شده از سمت ناظرین به شهرداری را بسیار ضروری و حائز اهمیت دانست.
دکترحمیدی دراین جلسه تقویت نظارت مهندسین ناظر را برای جلوگیری از انجام تخلفات ساختمانی ضروری دانست و گفت: ترجیح ما این است که تخلفی صورت نگیرد تا مجبور به طرح پرونده درکمیسیون نباشیم و همه خود را ملزم به اجرا در چارچوب نقشه اجرایی بدانند.
این جلسه حول محور مسائل ساخت و ساز، نظارت مهندسی و … گفتگو شد .
گفتنی است این جلسه متعاقب نشست شهردار در سازمان نظام مهندسی طی هفته گذشته انجام گرفت.

اطلاعیه های مهم

آخرین اخبار