باعنایت به نامه دریافتی از شورای مرکزی به شماره ۲۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ با موضوع ابلاغ نرخ هزینه ساخت و ساز و همچنین مصوبه هیئت مدیره سازمان در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۱، تعرفه خدمات مهندسی در سال ١۴٠١ مطابق جدول ذیل با ۳۰% افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ مصوب گردید.
لازم به ذکر است افزایش تعرفه های ابلاغی از مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲عملیاتی گردید.
“روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی