ارسال نامه به دبیرخانه مرکزی

کاربر گرامی

جهت ارسال نامه های اداری خود به دبیرخانه مرکزی استان خراسان شمالی و ثبت آن از طریق فرم کناری اقدام فرمایید

تکمیل کلیه اطلاعات لازم و ضروری است و درصورت ناقص بودن اطلاعات نامه شما ثبت نخواهد شد.
به نامه های بدون مهر و امضاء مهندسین ترتیب اثر داده نخواهد شد

جهت پیگیری نامه میتوانید با شماره ۰۵۸-۳۲۲۴۳۳۲۴ داخلی ۱۰۶ تماس حاصل فرمایید

فایل های قابل قبول jpg,pdf,jpeg