منوی سایت

شورای انتظامی (تنظیم شکایت)

تذکرات مهم:

1- جهت ارائه شکایت تکمیل فرم های 901 و 902 همراه با مدارک و مستندات الزامی می باشد.در صورت ناقص بودن فرمها و مدارک ، به شکایت مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- پس از تحویل مدارک و تایید آن ، شماره پرونده در اولین فرصت برای شاکی پیامک می گردد.

3-جهت اطلاع از زمان جلسه ، شاکی و مشتکی عنه موظف است حداکثر24 ساعت پس از دریافت پیامک تحویل دعوتنامه به واحد شورای انتظامی (طبقه سوم) مراجعه نماید.

4- پس از بررسی پرونده و صدور رأی ، مراتب جهت دریافت نتیجه از طریق پیامک به شاکی و مشتکی عنه ابلاغ می گردد.

5-با توجه به اینکه پیامکها از طریق پنل اینترنتی ارسال می گردد ، لذا در صورت عدم دریافت پیامک توسط شاکی و مشتکی عنه به دلیل غیرفعال نمودن پیامکهای تبلیغاتی ،خاموش بودن و یا از دسترس خارج نمودن تلفن همراه ، عواقب قانونی آن به عهده شاکی و مشتکی عنه می باشد.

6- عواقب قانونی ناشی از بی توجهی به پیامک های شورای انتظامی و عدم مراجعه در موعد های مقرر به عهده شاکی و مشتکی عنه می باشد.

7- عدم حضور شاکی در اولین جلسه رسیدگی به منزله انصراف از شکایت تلقی می گردد.

8- قبل از ارائه شکایت به شورای انتظامی، هماهنگی با مدیریت اجرایی سازمان نظام مهندسی استان جهت بررسی شکوائیه و حل و فصل موضوع شکایت از طریق شورای حل اختلاف سازمان و یا کمیسیونهای تخصصی ،  الزامی می باشد.