جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

متن خبر

Telegram
Email
Print

کلیه فرآیندهای عضویت جدید و نیز تمدید عضویت از این تاریخ صرفاً از طریق سامانه مربوطه به آدرس ims.irceo.ir انجام خواهد شد

طبق اعلام شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره نامه ۵۳۶۱۷/ش م مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۳ در خصوص راه‌اندازی و امکان بهره‌برداری ا ز درگاه عضویت سامانه جامع مدیریت یکپارچه سازمان نظام مهندسی و لزوم انجام امور مذکور در سامانه فوق به آگاهی می‌رساند:
کلیه فرآیندهای عضویت جدید و نیز تمدید عضویت از این تاریخ صرفاً از طریق سامانه مربوطه به آدرس ims.irceo.ir انجام خواهد شد.

اطلاعیه های مهم

آخرین اخبار