جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

متن خبر

Telegram
Email
Print

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده (نوبت اول)

جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، روز سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰ در محل سالن جلسات سازمان استان واقع در طبقه سوم برگزار می‌گردد. از تمامی اعضای محترم دعوت بعمل می‌آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل، در این مجمع حضور بهم رسانند.
لازم به توضیح اینکه در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای شرکت کننده، جلسه بعدی (نوبت دوم) روز شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ رأس ساعت ۱۷ در محل سالن اجتماعات فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامـی برگـزار خواهد شد.
دستور جلسه:
الف
– انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل ســازمان
ب– بررسی و تصویب بودجـه پیشـنهادی هیأت مدیره برای سـال ۱۴۰۲

هیـأت مدیـره سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان خراسان شمالـی

اطلاعیه های مهم

آخرین اخبار