متن خبر

Telegram
Email
Print

مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان منصوب شد

مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان منصوب شد
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، در جلسه اخیر هیات مدیره سازمان، آقای مهندس کوروش یزدی مهاجر با رای اکثریت هیات مدیره بعنوان مدیر اجرایی سازمان منصوب گردید.
مهندس کیان حصاری، ضمن اعلام این خبر از اصلاح روند پرداخت حق الزحمه مهندسان ناظر نیز خبر داد و افزود: در راستای پی گیری حقوق حقه اعضای سازمان و اصلاح روند پرداخت حق الزحمه مهندسین ناظر، بنا بر پیشنهاد مطرح شده، هیات مدیره با اکثریت آرا نسبت به اصلاح فرایند پرداخت حق الزحمه مهندسان ناظر رای مثبت داد. وی افزود: طبق مصوبه اخیر، حق الزحمه مهندسان ناظر که قبلا بصورت ۵۰ درصد در ابتدای پروژه و ۵۰ درصد در پایان آن پرداخت می شد، بصورت ۵۰ درصد در ابتدای پروژه، ۳۰ درصد پس از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی کار( منوط به گزارش مهندس ناظر هماهنگ کننده و تایید سازمان) و ۲۰ درصد در انتهای پروژه، اصلاح گردید و این روند در سال ۱۴۰۲، قابل اجرا خواهد بود.

اطلاعیه های مهم

آخرین اخبار