متن خبر

Telegram
Email
Print

تقویم دوره های آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان/ارتقاء پایه/پاییز ۱۴۰۱

لطفا در ثبت نام خود در دوره مورد نظر دقت کافی داشته باشید، در صورت انصراف از دوره به هر دلیل فقط تا ۴۸ ساعت قبل از شروع دوره طی نامه رسمی به سازمان استان اعلام گردد در غیر اینصورت عودت مبلغ مقدور نمی باشد.

اطلاعیه های مهم

آخرین اخبار