جلسه مشترک ریاست و اعضای هیأت مدیره سازمان با مدیرعامل و همکاران آبفا و رئیس بسیج مهندسان استان با موضوع عملیاتی و اجرایی نمودن تفاهم نامه همکاری فیمابین بصورت تخصصی

اهم موارد مطرح شده در جلسه:

  • تشکیل کارگروه تخصصی بمنظور پیگیری و اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه کشوری آبفا در چهار چوب مشخص شده و بررسی الزامات و موانع اجرای کار
  • –          شناسایی، ساماندهی و شناسنامه دار کردن مهندسان و مجریان آب و فاضلاب و ارائه آموزش های لازم این حوزه به آن ها
  • نظارت بر اجرای شبکه های داخلی منازل اعم از آب و فاضلاب، منطبق بر استاندار های لازم و هم سو با وضعیت شبکه اصلی معابر توسط کارشناسان آموزش دیده نظام مهندسی ساختمان
  • نظارت بر نصب انشعابات داخلی منازل اعم از آب و فاضلاب،
  • نظارت بر نحوه اجرای انشعاب فاضلاب (آب های خاکستری) جهت استفاده مجدد آب و جمع آوری و جداسازی آب باران از فاضلاب

در پایان جلسه، طرفین تفاهم نامه یادآور شدند: با اجرایی شدن این تفاهم نامه نظارت دقیق تر و بیشتری بر شبکه های توزیع آب و فاضلاب انجام می شود تا مشکلات کمتری برای شهروندان ایجاد شود و منجر به کاهش هزینه ها و صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها شود.

“روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی”