کمیسیون انرژی، مصالح ساختمانی و محیط زیست( با همکاری کمیته آموزش
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی برگزار میکند:
“آموزش مبحث ۱۹
با رویکرد محاسبات و نحوه تکمیل چک لیست انرژی “
مدرس : آقای مهندس رضا حسین پو ر
زمان برگزاری دوره :
سه شنبه ۱۱ / ۰۵ / ۱۴۰۱ ساعت ۱۷ الی ۲۱
چهارشنبه ۱۲ / ۰۵ / ۱۴۰۱ ساعت ۱۷ الی ۲۱
مکان:
خراسان شمالی/ بجنورد/ خیابان آزادی/ سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی/ طبقه سوم/ سالن جلسات ساختمان سازما ن
با توجه به لازم الاجرا شدن محاسبات مربوط به صرفه جویی انرژی و لزوم تکمیل
و تحویل چک لیست های مربوطه به همراه نقشه ها، شرکت در این دوره برای
مهندسان طراح توصیه اکید می شود .