به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به همراه معاونت هماهنگی امور عمرانی، معاونت اقتصادی استانداری، معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی و هیأت همراه، از چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بازدید نمودند.

این نمایشگاه با همکاری شرکت نمایشگاه های استان از سوم الی هفتم مردادماه با هدف کاهش رکود مسکن و هزینه ها ، ارائه جدیدترین فن آوری ها ، استفاده از دانش ، تجربه و تکنولوژی برای تولید، افزایش بهره وری ، ایجاد اشتغال موقت و پایدار و پویایی کارگاه های تولیدی و نیازسنجی بازارها آماده بازدید متخصصان این حوزه و عموم علاقمندان می باشد.