در سه ماهه نخست سالجاری؛

ساخت و ساز مسکن در خراسان شمالی ۷.۵ درصد کاهش یافت 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، به نقل از خبرگزاری ایرنا، خراسان شمالی، رییس سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی گفت: آمار ساخت و ساز در این استان طی سه ماهه نخست سالجاری بر اساس صدور نقشه های ساختمانی ۷.۵ درصد کاهش یافته است.

کیان حصاری روز جمعه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: میزان تهیه نقشه های ساختمانی در خراسان شمالی از ۲۰۰ هزار مترمربع در بهار پارسال به ۱۸۵ هزار مترمربع در بهار امسال کاهش یافته است.  

وی تصریح کرد: بیشترین میزان کاهش تهیه نقشه های ساختمانی در خراسان شمالی مربوط به شهرستان های گرمه، اسفراین و جاجرم است به طوری که امسال خدمات مهندسی در گرمه ۷۰ درصد، اسفراین ۵۰ درصد و جاجرم ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.   

 رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی درباره علت کاهش میزان ساخت و ساز افزود: محدودیت های بلندمرتبه سازی در استان سبب شده است تا اقبال سازندگان به سرمایه گذاری در این بخش کاهش یابد.

وی توسعه عمودی شهرهای خراسان شمالی را خواستار شد و گفت: سازندگان بدون محدودیت های خاص در سایر استان ها نسبت به ساخت و ساز و تولید مسکن فعالیت می کنند و این مورد موجب کوچ سرمایه گذاران خراسان شمالی به سایر استان ها شده است.

حصاری ادامه داد: امید می رود با کاهش محدودیت های مربوط به تراکم ساختمان و بلندمرتبه سازی در خراسان شمالی رغب سرمایه گذاران بخش مسکن را به این خطه از کشور جذب کنیم و شاهد رونق در تولید مسکن باشیم.

بر اساس اعلام مسوولان راه و شهرسازی خراسان شمالی،  ۱۸ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در این استان کمبود وجود دارد که با احتساب نرخ واحدهای فرسوده و ناپایدار و ازدواج، شرایط حاد و بحرانی نیز خواهد شد.

اکنون ۲۱ درصد مردم این خطه اجاره نشین هستند و در مجموع ۲۶ درصد نیز در مسکن های ناپایدار سکونت دارند که باید تخریب و بازسازی شوند و تا افق ۱۴۰۵ باید در این استان سالانه ۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی شهری ساخته و تحویل شود تا در زمینه مسکن به تعادل برسیم.

خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است.

https://www.irna.ir/news/84806795/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B7-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA