متن خبر

Telegram
Email
Print

تراز مالی سال ۹۹ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سازمان براساس پیشنهادات هیأت مدیره، با اکثریت قاطع به تصویب مجمع عمومی سازمان استان رسید.

تراز مالی سال ۹۹ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سازمان براساس پیشنهادات هیأت مدیره، با اکثریت قاطع به تصویب مجمع عمومی سازمان استان رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی، مجمع عمومی نوبت دوم سازمان با اطلاع رسانی قبلی، در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱ و با حضور جمع کثیری از اعضاء سازمان، اعضای هیأت مدیره جدید و قدیم و نماینده اداره کل راه و شهرسازی با دستور جلسه:

  1. ارائه گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره
  2. بررسی و تصویب تراز مالی سال ۱۳۹۹ و ارائه بودجه پیشنهادی هیأت مدیره برای سال ۱۴۰۰
  3. ارائه بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال۱۴۰۱
  4. اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضای هیات مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی
  5. انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل سازمان
  6. تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره

در محل سالن اجتماعات مؤسسه فرهنگی، ورزشی ایثار (بنیاد شهید) برگزار شد.

این مجمع در ساعت ۱۷ با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید.

در ابتدای جلسه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، ضمن تقدیر و تشکر از  اعضای حاضر در جلسه از تمامی اعضا خواست تا با حضور پر رنگ تر  و مستمر در جلسات مجمع عمومی سازمان استان را محترم بشمارند و در تصمیم سازی ها مشارکت داشته باشند.

مهندس کیان حصاری در ادامه گزارشی از اهم اقدامات انجام شده توسط هیأت مدیره سازمان، از شروع بکار هیأت مدیره دور ششم از نیمه دوم آبان ماه ۱۴۰۰ ارائه نمودند.

در ادامه و پس از انتخاب هیأت رئیسه موقت و دائم مجمع و با دستور رئیس مجمع، مدیر مالی سازمان نسبت به ارائه گزارش مالی در خصوص بندهای هزینه کرد سال ۹۹ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سازمان اقدام نمود و به سؤالات و ابهامات اعضای سازمان نیز پاسخ دادند.

در خاتمه و پس از تأیید گزارش مدیر مالی توسط مهندس رضوانی به عنوان بازرس سازمان، تراز مالی سال ۹۹ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، و سایر موارد دستور جلسه مجمع، به جز انتخابات بازرسان اصلی و علی البدل با اکثریت قاطع به تصویب مجمع عمومی سازمان استان رسید.

در خاتمه و با توجه به ارائه گزارش رئیس سازمان مبنی بر عدم حدنصاب تعداد داوطلبان انتخابات بازرسان سازمان و استعلام انجام شده از دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مقرر گردید مقرر شد انتخاب بازرسان سازمان پس از تنفس دو هفته ای و مطابق با شرایط آیین نامه مربوطه انجام شود.

اطلاعیه های مهم

آخرین اخبار