متن خبر

Telegram
Email
Print

نشست تخصصی ریاست سازمان با فرماندار بجنورد در خصوص بررسی مشکلات ساخت و ساز در استان

نشست تخصصی ریاست سازمان با فرماندار بجنورد در خصوص بررسی مشکلات ساخت و ساز در استان
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی، در ابتدای جلسه مهندس حصاری ضمن ارائه گزارش از عملکرد هیأت مدیره سازمان موانع و مشکلات پیش روی سازمان از جمله ورود افراد غیر متخصص به حوزه ساخت و ساز ، ساختمان های نا ایمن و کمیسیون ماده صد شهرداری بیان نمود و توجه به مباحث ۱۹ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازهای شهری، سیما و منظر شهری و ساماندهی مبادی ورودی شهر را از اولویت های سازمان برشمرد.
در ادامه جلسه جناب باقرپور، ضمن تقدیر از اقدامات ارزشمند سازمان و نگاه ویژه به مقوله ساماندهی ساخت و ساز در استان بیان نمود در مقوله نظارت بر ساخت و ساز در استان تا شرایط ایده آل فاصله چندانی نداریم که با همت سازمان قطعا محقق خواهد شد.
در انتهای جلسه فرماندار بجنورد عدم رعایت المان های شهری و توجه به الگوهای تعریف شده معماری، ورود افراد غیر متخصص به حوزه ساخت و ساز را از آسیب های ساخت و ساز در استان بیان نمود و قول پیگیری و مساعدت مطالبات سازمان را دادند.

اطلاعیه های مهم

آخرین اخبار