سازمان نظام مهندسی ساختمان با همکاری استانداری، اداره کل راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی استان برگزار می کند:
پنجمین همایش ملی زلزله ، مدیریت بحران ، دورنمای آینده
همراه با نمایشگاه جانبی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین و دانش بنیان
۳۱ خرداد و ۱ تیرماه ۱۴۰۱ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
محورهای همایش با رویکرد فناورانه و دانش بنیان:

  • انتقال تجارب مهندسی در حوزه صنعت ساختمان
  • دورنمای استاندارد ۲۸۰۰ ایران در پهنه بندی لرزه ای
  • حقوق مهندسی در حوزه ساخت و ساز شهری
  • آسیب پذیری لرزه ای ساختمان ها
  • فناوری های نوین در صنعت ساختمان
  • مدیریت بحران در شریان های حیاتی
  • نکات ویژه در مدلسازی رفتار لرزه ای سازه ها
  • نگرش اجرایی به پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ ایران

دبیرخانه همایش: امیریه جنوبی ، پلاک ۴۳ ، ساختمان شماره ۳
تلفن تماس: ۳۲۲۲۹۲۱۰
فکس: ۳۲۲۴۳۳۴۶