در راستای شفاف سازی و ارتقا سلامت اداری از سمت هیات مدیره سازمان، بویژه در بخش ارجاع کار نظارت و کنترل عملکرد و ظرفیت کلیه اعضاء در بخش های نظارت، طراحی و اجرا و همچنین ارتقا بستر ها و سیستم های نرم افزاری به منظور تسهیل و تسریع در فرایندها و ارتباط سازمان با نهادهای ذی ربط از جمله شهرداری ها و با توجه به ایرادات موجود در نرم افزار قبلی از جمله عدم شفافیت در نوبت بندی و امتیاز دهی ناظران، روش ارجاع کار و عدم دسترسی کامل جهت پایش عملکرد اعضا و سایر موضوعات از جمله موارد امنیتی و باگ های نرم افزاری، این سازمان با توجه به درخواست های مکرر اعضا و بر اساس بند ۳ مصوبه شماره ۲۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ هیات مدیره نسبت به خرید و بارگذاری نرم افزار کارتابل جامع اعضا اقدام نمود که پس از طی مراحل انتقال و کانورت اطلاعات، نرم افزار از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴در دسترس اعضا می باشد.
ضمنا جهت تسهیل در شروع فرایند فیلم آموزش کار با نرم افزار سازمان در وب سایت سازمان به آدرس main.nkhceo.ir بارگذاری شده است.
از کلیه اعضا محترم درخواست می گردد در صورت مشاهده هر گونه نقص یا خطای احتمالی در روند بهره برداری از نرم افزار موضوع را از طریق داخلی شماره ۱۲۹به واحد انفورماتیک سازمان اعلام نمایید.
“روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان”