متن خبر

Telegram
Email
Print

تعیین بازه زمانی ثبت پرونده های طراحی سال ۱۴۰۰

به استناد بند ۲ بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره ششم سازمان به تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ مبنی بر تعیین بازه زمانی ثبت پرونده های طراحی سال ۱۴۰۰، به استحضار می رساند در خصوص پرونده های طراحی سال ۱۴۰۰ که دستور تهیه نقشه آنها در سال ۱۴۰۰ ثبت شده، تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، معتبر بوده و در سهمیه سال ۱۴۰۰ مهندسین محترم طراح لحاظ می گردد. لذا شایسته است اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرد.
“روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان”

اطلاعیه های مهم

آخرین اخبار