متن خبر

Telegram
Email
Print

فراخوان ثبت نام از داوطلبان حضور در انتخابات گروه های تخصصی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی در نظر دارد بمنظور اجرای نظامنامه گروه های تخصصی، موضوع اجرای ماده ۱۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و براساس بند (ف) ماده ۱۱۴ آئین نامه اجرایی قانون، همچنین مواد (۵۹) ، (۷۷) ، (۷۸) ، (۷۹) و نیز درراستای نیل به اهداف قانون یاد شده برای تضمین ارتقاء کیفی خدمات علمی، تخصصی، مشورتی و ارائه موضوعات تخصصی به هیات مدیره، نسبت به برگزاری انتخابات موصوف اقدام نماید.

لذا از داوطلبان واجد شرایط موضوع مذکور دعوت می گردد به منظور اطلاع از شرایط داوطلبی در انتخابات گروه های تخصصی، نظامنامه پیوست را به دقت مطالعه نمایند.

همچنین داوطلبان می توانند جهت ثبت نام از تاریخ ۲۷/۹/۱۴۰۰ تا ۲/۱۰/۱۴۰۰

به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به آدرس: WWW.NKHCEO.IR  مراجعه نمایند.

درصورت نیاز به هرگونه راهنمایی با شماره تلفن ۳۲۲۴۳۳۲۴ داخلی ۱۳۶-واحد کمیته ها و کمیسیون های تخصصی سازمان تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم:

-تکمیل مدارک مورد نیاز منطبق با صفحه ۶ نظامنامه پیوست، بندهای(۶-۱ تا ۶-۸)

-تکمیل فرم تعارض منافع

“روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی”

ورود فرم ثبت نام گروه های تخصصی پاییز ۱۴۰۰

اطلاعیه های مهم

آخرین اخبار