بخش نامه ویژه ورود به حرفه اجرا مربوط به قبولی اجرا خرداد ۹۳ و آبان ۹۳ و اجبار گذراندن دوره ورود به حرفه اجرا برای قبولی های آبان ۹۳

186 بازدید

نظرات بسته هستند