لغو برگزاری انتخابات هیأت رئیسه دفاتر نمایندگی

84 بازدید

ضمن تقدیر و سپاس از زحمات و تلاش های بی شائبه هیأت محترم اجرایی انتخابات دفاتر نمایندگی، به استحضار می رساند: با عنایت به مفاد نظام نامه انتخابات دفاتر نمایندگی و توجه به عدم کسب شرایط برگزاری (ثبت نام داوطلبین کمتر از ۸ نفر) و رعایت مصوبات جلسات ۳۱ خرداد و ۴ تیرماه ۹۹ هیأت اجرایی، انتخابات هیأت رئیسه دفاتر نمایندگی شهرستان شیروان، بدلیل عدم حد نصاب داوطلبین شرکت کننده؛ در مورخ ۵ تیرماه ۹۹ برگزار نخواهد شد.
“روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان”


نظرات بسته هستند