انتصاب مجدد مهندس رمضانی به عنوان مسئول دبیرخانه دائمی اجلاس هیات عمومی

155 بازدید

با حکم مهندس احمد خرم، رییس سازمان نظام مهندسی

مسولیت دبیرخانه اجلاس هیات عمومی مجدداً به مهندس رمضانی واگذار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مسولیت دبیرخانه دایمی اجلاس هیات عمومی مواد ۱۰۲ تا ۱۰۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با حکم مهندس احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مجددا به مهندس رمضانی واگذار شد.

در متن حکم آمده است: نظر به تجربه و سوابق مدیریتی جنابعالی، به ویژه در اجلاس هیأت عمومی سنوات گذشته ، به موجب این حکم “مسئولیت دبیرخانه دائمی اجلاس هیأت عمومی مواد ۱۰۲ تا ۱۰۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان” به جنابعالی محول می گردد.

گفتنی است این مسئولیت در سنوات گذشته و توسط رؤسای پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز به مهندس رمضانی واگذار شده بود.

هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی ضمن تبریک این انتصاب، برای ایشان آرزوی توفیق و بهروزی دارند.


نظرات بسته هستند