بخشنامه رعایت و حفاظت از ارزش های تاریخی و فرهنگی

65 بازدید

ابلاغ بخشنامه رعایت و حفاظت از ارزش های تاریخی و فرهنگی

اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران

مصوبه مورخ ۲۷ / ۷ / ۹۴ شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران


نظرات بسته هستند