اصلاحیه ویرایش سوم مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان «تاسیسات مکانیکی» (1396) – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

اصلاحیه ویرایش سوم مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان «تاسیسات مکانیکی» (۱۳۹۶)

226 بار بازدید شد


نظرات بسته هستند