سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

North Khorasan Construction Engineering Organization

انتخابات هیات رئیسه

در اولین جلسه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان در مورخه 05/08/97 رای گیری جهت انتخاب هیات رئیسه انجام شد که به اتفاق آراء افراد ذیل به عنوان هیات رئیسه پنجمین دوره انتخاب شدند:

آقایان  علی اکبر رمضانی       رئیس سازمان

محمد قلی پور                    نائب رئیس اول

حسینقلی قلی زاده              نائب رئیس دوم

ابوالفضل رازقندی                دبیر

سعید نداف                        خزانه دار

که در پایان جناب آقای مهندس علی اکبر رمضانی به عنوان ریاست سازمان ضمن تبریک به اعضای جدید هیات مدیره و هیات رئیسه اذعان داشت: با توجه به وظایف قانونی و حرفه ای امیدوارم از ظرفیت جامعه مهندسی در راستای پیشرفت و توسعه صنعت ساختمان در شهرهای استان به خوبی استفاده شود.