منوی سایت

سامانه های آموزشی و راهنما

سامانه ثبت نام دوره های ارتقاء پایه و hse
دانشگاه پیام نور

Capture
جهت ورود به سایت کلیک کنید

شماره تماس پشتیبان:
خانم غلامی 09303039491

سامانه آموزش مجازی و آزمون ارتقاء پایه دانشگاه پیام نور

Capture1
جهت ورود به سایت کلیک کنید

نام کاربری شما در سامانه: کدملی
اعداد بصورت لاتین وارد شود
رمز شما : 12345678شماره تماس پشتیبان:
خانم اصغری 09151881600

سامانه آموزش مجازی
جهاد دانشگاهی

Capture5
جهت ورود به سایت کلیک کنید

نام کاربری شما در سامانه: کدملی
اعداد بصورت لاتین وارد شود
رمز شما : کد ملی
نمونه: (0681234560)

شماره تماس پشتیبان:
آقای رشید 09366049198

سامانه برگزاری آزمون
جهاد دانشگاهی

Capture6
جهت ورود به سایت کلیک کنید

نام کاربری شما در سامانه: کدملی
اعداد بصورت لاتین وارد شود
رمز شما : کد ملی
نمونه: (0681234560)

شماره تماس پشتیبان:
آقای رشید 09366049198