منوی سایت

شرایط و مدارک عضویت

شرایط و مدارک عضویت اعضاء جدید/انتقالی از سایر استانها

با درود فراوان همكار گرامي:
ورود شما را به جمع خانواده ي بزرگ سازمان نظام مهندسي ساختمان خير مقدم مي گوييم و اميدواريم اين تشكل حرفه اي كه در ايجاد حفظ ، ارتقا و اعتلاي صنعت ساختمان و مهندسان كشور سهم بسزايي دارد با پيوستن عضوي ديگر در رسيدن به كمال يك گام نزديك تر گرديده و موجب تعالي و رشد بيشر جامعه مهندسي گردد. سازمان نظام مهندسي ساختمان و اركان آن بر اساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1374 است تشكيل شده و فعاليت مي نمايد كه پيشنهاد مي كنيم جهت آگاهي بيشر از اهداف و مسئوليت ها و همچنين خدماتي كه حسب قانون از عضويت در سازمان از آن برخوردار مي گرديد ، حتماً آن را مطالعه فرمائيد.
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در سال 1374 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و از ابتداي سال 1375 جهت اجرا به وزارت مسكن و شهرسازي وقت ابلاغ شد. به استناد ماده 6 اين قانون ، سازمان نظام مهندسي ساختمان متشكل از رشته های هفتگانه مهندسي عمران ، معماري ، مكانيك ، برق ، شهرسازي نقشه برداري و ترافيك مي باشد. ملاك عضويت در نظام مهندسي دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته هاي فوق يا رشته هاي مرتبط با آن مي باشد. فارغ التحصيلان رشته هاي مذكور در صورت تمايل مي توانند عضو سازمان شده و كارت عضويت دريافت نمايند و از مزاياي عضويت استفاده نمايند. مهمترين خدماتي كه سازمان نظام مهندسي براي مهندسان عضو ارائه مي دهد عبارتند از :
  • شركت در آزمون حرفه اي مهندسان با رعايت ساير شرايط
  • دريافت پروانه اشتغال بكار مهندسي با رعايت ساير شرايط
  • شركت در انتخابات هيأت مديره و ساير انتخابات مربوط به سازمان
  • استفاده از تسهيلات و خدماتي كه نظام مهندسي استان بنا به وظايف و هدف هاي خود در اختيار اعضاء قرار مي دهد از جمله حفظ حقوق ، شئون و حيثيت حرفه اي اعضاي نظام مهندسي استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طريق ارائه خدمات مشاوره حقوقي ، مالي ، فني و غيره
  • استفاده از پايگاههاي علمي ، فني ، آموزشي و انتشاراتي به منظور بالا بردن دانش فني اعضا
  • استفاده از تسهيلات قانوني كه براي دارندگان پروانه اشتغال فراهم مي شود.
  • استفاده از ارجاع خدمات كارشناسي موضوع ماده 27 قانون
  • عضويت در صندوق رفاه مهندسان و استفاده از وام هاي مصوب صندوق
  • همكار شدن با ساير مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار در طراحي و نظارت
  • سرپرست كارگاه شدن در پروژه هاي داراي مجري
عضويت در سازمان نظام مهندسي استان مستلزم دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي اصلي يا مرتبط به شرح جدول پيوست مي باشد. اعضا با گذشت سه سال از مدرك كارشناسي و قبولي در آزمون حرفه اي مهندسان مجاز به دريافت پروانه اشتغال بكار مهندسي مي باشد سنوات كارداني جهت آزمون حرفه اي مهندسان در صورت هم رشته بودن آزمون از تاريخ اخذ مدرك كارداني تا زمان اخذ مدرك مهندسي به ازاي هر 5 سال كامل يك سال و حداكثر 2 سال به سنوات مهندسي اضافه خواهد شد . در صورت هم رشته نبودن سنوات كارداني قابل محاسبه براي آزمون مهندسي نميباشد ( سنوات كارداني براي رشته هاي عمراني و معماري فقط در بخش نظارت محسوب مي گردد) طبق قانون نظام كارداني عضويت همزمان در سازمان نظام كارداني و سازمان نظام مهندسي ساختمان نير امكان پذير نيست .
* اعضا مطابق بند ث ماده 44 آئين نامه اجرايي قانون موظف به پرداخت حق عضويت سالانه مي باشند كه جهت رفاه حال اعضاء بدون پروانه در صورت عدم پرداخت سالانه ، هنگام صدور ، ارتقا يا تمديد پروانه اشتغال يا عضويت در دفاتر فني و شركت ها بدهي عضويت تا آن تاريخ دريافت مي گردد.
* عضويت و فعاليت در سازمان نظام مهندسي ساختمان بر اساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين نامه اجرايي آن مي باشد. لذا اقدام متقاضي براي عضويت به منزله آگاهي از قانون مذكور است .
شرايط عضويت :
الف : اقامت دراستان حداقل 6 ماه قبل از تاريخ تسليم درخواست عضويت و يا تولد در استان
ب: داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي اصلي مذكور در قانون شامل مهندسي عمران،معماري،تاسيسات برقي ، تاسيسات مكانيكي ، نقشه برداري ، شهرسازي ، ترافيك و يا رشته هاي مرتبط با هفت رشته مذكور
ج : پرداخت ورودي و حق عضويت ساليانه
د: عدم عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ديگر
مدارک مورد نیاز:
عکس سه قطعه / اصل و کپی شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت / اصل و کپی برابر با اصل مدارک تحصیلی کاردانی ، کارشناسی و بالاتر/ تکمیل فرم اطلاعات مهندسی / پرداخت حق عضویت در سازمان
توجه: ساعت کاری واحد عضویت و صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی، از ساعت 8 تا 14 می باشد.
پیوست قوانین کمیسیون ماده 7 نظام مهندسی در خصوص رشته ها و کمیسیون هم ارزی