سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

North Khorasan Construction Engineering Organization

منوی سایت

شیوه نامه‌ها،دستورالعمل‌ها

عنوان نمايش
دستورالعمل طراحي سازه اي و الزامات و ضوابط  نماي خارجي ساختمان ها: ضابطه شمار 714 سازمان برنامه و بودجه دانلود
توصيه نامه ميانقابها  به همراه فايل ترسيمي  دانلود