سامانه رزرواسیون ویلای شمال

شرایط اسکان در ویلای نور :

تاریخ شروع ویلا از ۱ تیر لغایت پایان شهریور می باشد.

 1. تاریخ شروع ویلا از اول تیرماه لغایت پایان شهریور میباشد
  ساعت ورود :  ساعت ۱۵:۰۰ ساعت خروج :  ساعت ۱۰:۰۰
  مدت استفاده از سه شب و چهار روز میباشد.
  میهمانان در این (دوخوابه) ویلا ۶ نفر می باشد.
  هزینه استفاده از ویلا سه خوابه ( ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال)
  ویلای شما دارای ۴ تخت و به همان تعداد پتو و بالشت می باشدوجهت مابقی مهمانان بایستی لوازم موردنیاز برداشته شود.
  جهت استفاده از خدمات ویلا دریافت معرفی نامه به همراه کارت شناسایی معتبر(شناسنامه یا کارت ملی یا کارت عضویت سازمان) تحویل مدیریت محترم متل گردد.
  مدت استفاده از سه شب و چهار روز میباشد.
  .  پس از رزرو الکترونیکی به عضو سازمان  ۴۸ ساعت مهلت داده می شود نسبت به ثبت نهایی و رزرو قطعی آن اقدام فرمایید. در صورت عدم مراجعه ، زمان رزرو شده را مجدد در دسترس قرار خواهد داد و دیگر امکان ثبت آن برای شما نخواهد بود.
  در رزرو و انتخاب تاریخ دقت لازم مبذول فرمایید، زیرا امکان حذف آن پس از قطعی شدن ثبت نام وجود نخواهد داشت.
  آدرس : نور

شرایط اسکان در ویلای نوبهار بابلسر:

تاریخ شروع ویلا از ۱۴ خرداد لغایت پایان شهریور می باشد.

 1. ساعت ورود: ساعت ۱۵:۰۰ ساعت خروج:  ساعت ۱۰:۰۰
 2. مدت استفاده از ویلا سه شب و چهار روز می باشد.
 3. هزینه استفاده از ویلا مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
 4. میهمانان در این ویلا حداکثر ۶ نفر می باشد.
 5. ویلای شما دارای ۴ تخت و به همان تعداد پتو و بالشت می باشد و جهت مابقی میهمانان بایستی لوازم موردنیاز برداشته شود.
 6. جهت استفاده از خدمات ویلا دریافت معرفی نامه از واحد روابط عمومی سازمان به همراه کارت شناسایی معتبر(شناسنامه یا کارت ملی یا کارت عضویت سازمان) تحویل مدیریت محترم متل نوبهار گردد.
 7. پس از رزرو الکترونیکی به عضو سازمان ۴۸ ساعت مهلت داده می شود نسبت به ثبت نهایی و رزرو قطعی آن اقدام فرماید. در صورت عدم مراجعه، زمان رزرو شده را مجدد در دسترس سایر اعضا قرار خواهد داد و دیگر امکان ثبت آن برای شما میسر نخواهد بود.
 8. در رزرو و انتخاب تاریخ دقت لازم را مبذول فرمایید، زیرا امکان حذف آن پس از قطعی شدن ثبت نام وجود نخواهد داشت.

 

 

آدرس: بابلسر، پارکینگ شماره هفت ، متل نوبهار

شرایط اسکان در ویلای محمود آباد:

تاریخ شروع ویلا از اول تیرماه لغایت پایان شهریور میباشد

 1. ساعت ورود : ساعت ۱۵:۰۰ ساعت خروج :  ساعت ۱۰:۰۰
 2. مدت استفاده از ویلا سه شب و چهار روز می باشد.
 3. هزینه استفاده از ویلا دو خوابه ( ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
 4. میهمانان در این (ویلا ، دوخوابه) حداکثر ۶ نفر می باشد.
 5. هزینه استفاده از ویلا سه خوابه ( ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
 6. میهمانان در این (ویلا ، سه خوابه) حداکثر ۸ نفر می باشد.
 7. ویلای شما دارای ۴ تخت در ویلای ۲ خواب و ۶ تخت در ویلای ۳ خواب و به همان تعداد پتو و بالشت می باشد و جهت مابقی مهمانان بایستی لوازم موردنیاز برداشته شود.
 8. جهت استفاده از خدمات ویلا دریافت معرفی نامه از واحد روابط عمومی سازمان به همراه کارت شناسایی معتبر (شناسنامه یا کارت ملی یا کارت عضویت سازمان) تحویل مدیریت محترم متل گردد.
 9. پس از رزرو الکترونیکی به عضو سازمان ۴۸ ساعت مهلت داده می شود نسبت به ثبت نهایی و رزرو قطعی آن اقدام فرماید. در صورت عدم مراجعه، زمان رزرو شده را مجدد در دسترس سایر اعضا قرار خواهد و دیگر امکان ثبت آن برای شما میسر نخواهد بود.
 10. در رزرو و انتخاب تاریخ دقت لازم مبذول فرمایید، زیرا امکان حذف آن پس از قطعی شدن ثبت نام وجود نخواهد داشت.

 

آدرس :محمود آباد ، رستم رود ـ شهرک نفت