سایر کمیته ها

نام کمیتهاعضاء
کمیته فنیدکتر گرمه(مسئول)  
کمیته حل اختلافمهندس فتحی(مسئول)  
کمیته پایش اخلاق مهندسیمهندس رمضانی(مسئول)
کمیته پژوهشمهندس سیاح(مسئول)
کمیته رفاهیمهندس رازی(مسئول)-مهندس کمالی مطلق-دکنر گرمه-مهندس رمضانی-مهندس حیدری-مهندس سیاح  
کمیته ورزشمهندس حقانی(مسئول)  
کمیته درآمد و تامین بودجهمهندس رازی(مسئول)-مهندس کمالی مطلق-مهندس رحمانی-مهندس حقانی
کمیته ایمنیمهندس حسینچی(مسئول)  
کمیته مجریانمهندس رازی(مسئول)-دکتر گرمه-مهندس رحمانی-مهندس رمضانی-مهندس حقانی
کمیته فن آوری های نویندکتر گرمه (مسئول)
کمیته بانوانخانم مهندس الهام ریحانی(مسئول)-خانم مهندس نوشین یردانی
کمیته کنترل مضاعفمهندس کمالی مطلق(مسئول)  
کمیته حقوقیمهندس کمالی مطلق(مسئول)-مهندس حقانی  
کمیته مبحث ۱۹مهندس حسینچی(مسئول)-مهندس سیاح- مهندس رمضانی- مهندس حقانی  
کمیته معاملاتمهندس فتحی(مسئول)-مهندس حیدری
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟