کارگروه – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

کارگروه

 
 

کارگروه مصالح و تجهیزات-ابلاغیه شماره ۱-۲-۳ و گواهی تایید استاندارد تیرچه

دانلود ابلاغیه شماره ۱-۲-۳ و گواهی تایید استاندارد تیرچه جهت ابلاغ به دفاتر طراحی شهری و روستایی


ابلاغیه شماره یک کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت استان

دانلود ابلاغیه شماره یک کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت استان