نظام مهندسی٬ نظام مهندسی بجنورد٬ نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی

 
آزمايش هاي لازم بتن مصرفي آزمون نظام مهندسی، آزمون، ورود به حرفه، آموزش آموزش 97 آموزشی ابلاغیه اراضی ارتقا ارتقا پایه ازمایش اسامي نامزدها استاندارد اعضا انتخابات انجمن انجمن کودکان انرژی اولین همایش ملی زلزله ایمنی در کار، hse، نظام مهندسی ساختمان بازدید، شهر بلقیس، اسفراین ، بجنورد ، نظام مهندسی ساختمان بجنورد بتن بجنورد بيمه نامه مدني ناظر طراح محاسب بيمه نامه مسئوليت مدني مجري بیمه تکمیلی تقویم آموزشی خراسان شمالی ساختمان ساختمان خراسان شمالی سازمان سازمان نظام مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی شیوه نامه صدور پروانه معماری٬ نظام مهندسی٬ نظام مهندسی بجنورد٬ نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی مهندسی نظام نظام بجنورد نظام مهندسی نظام مهندسی بجنورد نظام مهندسی ساختمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی نظام مهندسی٬ نظام مهندسی بجنورد٬ نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی چهارمین همایش زلزله نظام مهندسی کارگروه
 

چهارمین کنفرانس پدافند غیر عامل و حفاظت از زیر ساخت های حیاتی


قابل توجه کلیه مهندسین برق دارای پروانه

دوره آموزشی تست و تحویل تاسیسات الکتریکی ساختمانها


برنامه ورکشاپ آموزشی قطر/ ساختمان سبز ۴ الی ۹ آبان ماه ۹۸


شرایط و ضوابط ثبت نام بیمه تکمیل درمان ۱۳۹۸

.


بازدید های دوره ای و تصادفی از تجهیزات آزمایشگاهها


قابل توجه متقاضیان دوره های ارتقا پایه (رشته عمران – معماری -برق-مکانیک)

جت ثبت نام در دوره های ارتقا پایه تا تاریخ ۲۹ شهریور به کارتابل مهندسی خود(قسمت آموزش ، ثبت نام همایشها و دوره های آموزشی) مراجعه نمایید.


اولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی