ساختمان خراسان شمالی

 
 

ارائه گزارش پژوهش صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان به كارگروه امور زيربنايي استان

دانلود فایل ” ارائه گزارش پژوهش صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان به كارگروه امور زيربنايي استان “


تمامی بیمه نامه های سازمان (تاریخ ۹۷/۵/۳۱ لغايت ۹۸/۵/۳۱)

دانلود بيمه نامه مدني ناظر طراح محاسب دانلود بيمه نامه مسئوليت مدني مجري دانلود تفاهم نامه بيمه مسئولیت حرفه اي مهندسين مجري دانلود تفاهم نامه بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسي ناظر طراح محاسب دانلود قرارداد بيمه درمان – تكميلي


تقویم دوره های آموزشی ارتقاء(شهریور و مهر)


برگزاری نمایشگاه نقاشی به نفع انجمن کودکان سرطانی (عطوفت)