خراسان شمالی – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

خراسان شمالی

 
 

شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی

دانلود شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی


شرایط و مدارک ثبت نام انتخابات گروه های تخصصی سازمان استان

شرایط و مدارک ثبت نام انتخابات گروه های تخصصی سازمان استان « بر اساس نظام نامه گروه های تخصصی- پاییز ۱۳۹۵» انتخابات هیات رئیسه گروه تخصصی در رشته مربوطه بر اساس مواد اصلاحی (۵۹) و (۷۷) الی (۷۹) آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب ۰۵/۱۲/۹۴ و شرایط مندرج در این مواد، از بین اعضای همان رشته در نظام مهندسی ساختمان استان، اعم از اعضای هیات مدیره یا سایر اعضای واجد شرایط برای یک دوره سه ساله انتخاب می شوند. مدارک مورد نیاز: ۱- از ارائه اصل و تصویر شناسنامهبیشتر بخوانید


نشست مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با بیمه دانا

نشست مشترک ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی و مدیرعامل  بیمه دانا استان در روز یکشنبه مورخه ۲۰/۰۸/۹۷ با محوریت ۱- تبریک به هیات مدیره دوره پنجم به مناسبت شروع به کار ۲- هماهنگی بیشتر در اجرای قراردادهای بیمه ای فی مابین سازمان و شرکت بیمه دانا ۳- پیشنهاد همکاری های جدید بیمه ای در زمینه مسئولیت مهندسین و کارفرماها ۴- بررسی روند خدمات بیمه ای در طول قرارداد در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد.


برخی مواد درنظام نامه انتخابات هشتمین دوره انتخابات در هیات مدیره


تمامی بیمه نامه های سازمان (تاریخ ۹۷/۵/۳۱ لغایت ۹۸/۵/۳۱)

دانلود بیمه نامه مدنی ناظر طراح محاسب دانلود بیمه نامه مسئولیت مدنی مجری دانلود تفاهم نامه بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین مجری دانلود تفاهم نامه بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسی ناظر طراح محاسب دانلود قرارداد بیمه درمان – تکمیلی