استاندارد

 
 

كارگروه مصالح و تجهيزات-ابلاغيه شماره ۱-۲-۳ و گواهي تاييد استاندارد تيرچه

دانلود ابلاغيه شماره ۱-۲-۳ و گواهي تاييد استاندارد تيرچه جهت ابلاغ به دفاتر طراحي شهري و روستايي