امور مهندسان – سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی
Main Menu

امور مهندسان

جهت استخراج از حالت فشرده باید آخرین نسخه از برنامه Winrar را داشته باشید.دانلود نسخه x64 و نسخه x86 

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ،تحویل مدارک جهت صدور، تمدید ،ارتقا…، صدور کارت عضویت و تحویل پروانه اشتغال به کار همه روزه به غیر از پنجشنبه های میباشد.