امور مهندسان

جهت استخراج از حالت فشرده باید آخرین نسخه از برنامه Winrar را داشته باشید.دانلود نسخه x64 و نسخه x86 

۱۰۰ ناظر و طراح اشخاص حقیقی

نظارت و طراحی حقوقی۲۰۰

۳۰۰ دفاتر طراحی حقیقی

۴۰۰تشکیل پرونده مجری حقیقی

مجری حقوقی ۵۰۰

۶۰۰ آزمایشگاه

تمدید پروانه اشخاص حقیقی

فرم های عضویت

فرم درخواست مجری حقیقی

فرم تعهد اخلاق حرفه ای

۸۰۰ فرم ارتقا

فرم تمدید صلاحیت تدریس

فرم خروج اعضا

تمامی فرم های فوق در قالب فایل فشرده می باشد که  شامل فرم های زیر می باشد:

 • فرم های تاسیس دفتر
 • خوداظهاری جدید
 • خوداظهاری شخص حقوقی
 • فرم مدارک لازم 
 • کار برگ شماره ۱ الی ۵ 
 • فرم های تاسیس شرکت حقوقی
 • تعهد نامه
 • خوداظهاری جدید
 • خوداظهاری شخص حقوقی
 • درخواست صدور  مجوز مجری حقوقی
 • درخواست صدور پروانه اشتغال۱
 • درخواست عضویت
 • کار برگ شماره ۱ الی ۵
 • مدارک مورد نیاز جهت عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی
 • عضویت حقوقی
 • مدارک مورد نیاز جهت احراز صلاحیت سازنده حقیقی
 • احراز صلاحیت حقوقی-مدیریت پیمان
 • تعهد نامه درخصوص ارائه تغییرات و نداشتن رتبه بندی
 • درخواست احراز صلاحیت (پیمان مدیریت)
 • مدارک مورد نیاز جهت صدور احراز صلاحیت سازنده حقوقی
 • مدارک مورد نیاز جهت عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی
 • فرم های تشکیل پروانه مهندسی
 • درخواست صدور پروانه اشتغال۱
 • درخواست صدور پروانه
 • درخواست فعالیت و استفاده از پروانه اشتغال بکار
 • فرم اطلاعات مهندسي
 • فرم تحویل پروانه اشتغال
 • فرم معرفی ناظر به پذیرش
 • فرم و مدارک مورد نیازجهت تمدید پروانه اشتغال
 • گواهي اشتغال به كار۱ و ۲
 • فرم های عضویت
 • فرم اطلاعات مهندسي
 • مدارک مورد نیاز جهت عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی-جدید
 • فرم تایین ظرفیت به درصد
 • فرم درخواست مجری حقیقی
 • فرم و مدارک مورد نیازجهت تمدید پروانه اشتغال