شیوه نامه‌ها،دستورالعمل‌ها – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

شیوه نامه‌ها،دستورالعمل‌ها

عنوان نمایش
دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط  نمای خارجی ساختمان ها: ضابطه شمار ۷۱۴ سازمان برنامه و بودجه دانلود
توصیه نامه میانقابها  به همراه فایل ترسیمی  دانلود