ویرایش سوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

2,236 بار بازدید شد

ویرایش سوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

print


اخبار مرتبط

  • ابلاغ ویرایش جدید مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآورده های ساختمانی)
  • انتشار پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) برای نظر خواهی
  • تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد واحد تولیدی
  • اطلاعیه ثبت نام آزمون های ورود به حرفه
  • دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض فراهم می آورد
  • تابلو کنتور برق
  • برگزاری اولین همایش مصالح در روزهای ۲۵ ۲۶ بهمن ۹۶
  • قابل توجه ناظران و مجریان محترم گاز
  • نظرات بسته هستند