جلسه مشترک ریاست سازمان استان با مدیر کل و معاونین اداره کل راه و شهرسازی – سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی
Main Menu

جلسه مشترک ریاست سازمان استان با مدیر کل و معاونین اداره کل راه و شهرسازی

جلسه مشترک ریاست سازمان استان با مدیر کل و معاونین اداره کل راه و شهرسازی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، در ابتدای جلسه مشترک با مدیرکل و معاونین راه و شهرسازی استان در محل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی، با اشاره به پیگیری های صورت گرفته هیات مدیره محترم و اجرای وظایف محوله در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی ساخت و سازها و حمایت از اعضای محترم، از اقدامات صورت گرفته با موضوع بروزرسانی تعرفه خدمات مهندسی خبر دادند و اعلام نمودند: بروزرسانی تعرفه های خدمات مهندسی بر اساس تورم عمومی کشور و در راستای تنظیم روابط بین مهندسان و کارفرمایان یکی از وظایف ما مسئولان برای واقعی شدن تعرفه هاست، لذا در راستای حمایت از اعضای محترم سازمان و ارتقاء جایگاه مهندسی در جامعه و به تبع آن ارتقاء کمی و کیفی ساخت و ساز در کشور و استان پیشنهاد بروزرسانی نرخ خدمات مهندسی نسبت به تعرفه سال ۹۸ آماده و به مراجع ذیربط ارسال و پیگیری های لازم برای تشکیل جلسه هیأت چهارنفره انجام شده است.

وی یادآور شد: علیرغم مکاتبات و درخواست های انجام شده متعدد (بالغ بر ۹ مورد) با اداره کل راه و شهرسازی به عنوان دبیر جلسات از تاریخ ۲۵/۳/۹۹ و پیگیری های مکرر برای برگزاری جلسه، متأسفانه تاکنون اقدام مؤثری صورت نپذیرفته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه دادند: بعنوان نماینده منتخب جامعه مهندسی استان برخود فرض میدانم از همه کسانی که در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تلاش و فعالیت کرده اند، نهایت تشکر و سپاس را  اعلام داشته و امیدوارم در ادامه بتوانیم با تشریک مساعی بیشتر گامهای موثرتری را در اعتلای هرچه بیشتر مهندسی و تبع آن سازمان و ارتقاء سطح رضایت مندی آحاد جامعه که مهندسان عزیز هم قشر عظیم و مؤثری از جامعه هستند برداریم.

اهم مسائل و سایر موضوعاتی که در این جلسه بحث و تبادل نظر شد بشرح ذیل می باشد:

  1. بررسی مسائل آزمایشگاه ها و روند صدور پروانه های آزمایشگاهی با حضور کمیته ای متشکل از نماینده سازمان و راه و شهرسازی اصلاح شود.
  2. بررسی مسائل حوزه اجرا از حیث صلاحیت ، ظرفیت و اشتغال
  3. الکترونیکی شدن روند مراحل صدور پروانه اشتغال و گواهی نامه های آموزشی
  4. پیگیری مسائل دفاتر طراحی و صدور پروانه و بیمه مسئولین دفاتر
  5. هماهنگی در خصوص صدور ، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال بکار مهندسان در ایام شیوع کرونا
  6. تأمین زمین دفتر نمایندگی شیروان
  7. بررسی مسائل و مشکلات صدور ، تمدید و ارتقاء پروانه های چند صلاحیتی و دفاتر طراحی حقیقی اجرا
  8. نحوه تأمین منابع مالی نظارت عالیه ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
  9. در پایان جلسه مهندس رمضانی مجدداً تأکید داشتند هیأت مدیره به لحاظ تشریک مساعی در حوزه مسائل مهندسی استان و اجرای قانون و احترام به جایگاه هیأت چهارنفره همیشه سعی داشته و دارد حل مسائل با همسویی و هماهنگی هرچه بیشتر در استان و پس از اتفاق نظر صورت پذیرد، لذا انتظار می رود این تفکر از طریق سایر مراجع نیز تقویت گردد.

Related News

Comments are Closed