توضیحات واحد روابط عمومی سازمان در خصوص ادعاهای مطرح شده در جلسه شورای مسکن

826 بازدید

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص ادعاهای مطرح شده سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری در جلسه شورای مسکن استانداری توضیحاتی را در راستای آگاهی بخشی به جامعه مهندسی استان و تنویر افکار عمومی بشرح ذیل ارائه نمود:

پیرو جلسه شورای مسکن در استانداری و برخی ادعاهای مطرح شده از سوی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با عنوان “نظام مهندسی ساختمان را به گلوگاه راهزنی تبدیل نکنید” روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، موارد ذیل را در راستای آگاهی بخشی به جامعه مهندسی استان و تنویر افکار عمومی به استحضار می رساند.

 1. در خصوص ادعای مطرح شده سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با موضوع: آیا ناظرانی که در اجرای مسکن مهر قرارداد نظارت داشته اند و حق الزحمه خود را دریافت کرده اند در تمامی مراحل ساخت برای انجام نظارت حضور داشته اند!!؟

به استحضار می رساند: ناظر و وظایف آن مطابق ماده ۲-۵ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان به شرح ذیل می باشد:

 1-5-2 : ناظر شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال بكار در يكي از رشته هاي موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه بر اجراي صحيح عمليات ساختماني در حيطه صلاحيت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مي نمايد. عمليات اجرايي تمامي ساختمانهاي مشمول ماده (۴) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بايد تحت نظارت ناظر انجام پذيرد.

: ۲-۵-۲  ناظران مكلفند بر عمليات اجرايي ساختماني كه تحت نظارت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت كرده و در پايان كار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق، گواهي نمايند.

: ۳ -۵-۲  ناظران بايد گزارش پايان هر يك از مراحل اصلي كار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نمايند. مراحل اصلي كار عبارتند از:

الف) پي سازي

ب) اجراي اسكلت

پ) سفت كاري

ت) نازك كاري

ث) پايان كار

– هرگاه ناظران در حين اجرا با تخلفي برخورد نمايند بايد مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و يا دفاتر نمايندگي آن (حسب مورد) اعلام نمايند. که طبق آمار و مستندات موجود گزارشات انحراف از نقشه و مغایرت های احتمالی بصورت مستند به مراجع صدور پروانه ارسال شده و رونوشت آن در دبیرخانه سازمان ثبت شده است.

 • در خصوص ادعای مطرح شده در خصوص مکاتبه دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با سازمان استان با موضوع ارائه گزارش از عملکرد نظارتی ناظران سازمان در روند ساخت و ساز مسکن مهر و عدم دریافت پاسخ شفاف نسبت به نامه ارسال شده، اعلام می دارد پاسخ تمامی مکاتبات به شماره نامه ۱۱۶۰ مورخ ۲۲/۲/۹۹ ارسال و مستندات به پیوست می باشد.
 • در خصوص ادعای ساخت منزل مسکونی در مجاورت (ضلع غربی) منزل محل اسکان سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری بدون حضور ناظر پروژه و مجری و سرپرست کارگاه نیز اعلام می دارد:
 • بلافاصله به دستور مستقیم رئیس سازمان استان تیمی به ریاست مدیر اجرایی سازمان و متشکل از رئیس انجمن صنفی سازندگان و تعدادی از کارشناسان ماده ۲۷، تشکیل شد و ضمن بازدید از پروژه با حضور ناظر، مجری و مالک نسبت به بررسی وضعیت پروژه مذکور اقدامات لازم را انجام و اهم گزارش آن بشرح ذیل می باشد:
 • درخصوص ادعای عدم حضور ناظر و مجری و سرپرست کارگاه در پروژه، بنا به اظهارات مالک و ناظر ساختمان، منزل مسکونی مهندس ناظر ساختمان در مجاورت ملک مذکور (ضلع غربی) و مشرف به پروژه بوده و مهندس ناظر پروژه همانند سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی (همسایه ضلع شرقی) اشراف کامل بر تمام عملیات اجرایی در زمان فعالیت کارگاه را دارد. (تصویر پروژه انتهای صفحه)
 • درخصوص ادعای عدم ایمنی گود رها شده و عدم اجرای سازه نگهبان نیز اعلام می گردد پس از بازدیدهای فنی انجام شده و نظر کارشناسی و مکاتباتی که ناظر پروژه با سازمان و طراح در خصوص شرایط موجود گود که (خاک دستی) می باشد انجام داده است، بصورت مرحله ای و با رعایت فاصله ایمن از ساختمان های همجوار در حال اجرا و تکمیل می باشد.

گزارش تیم اعزامی، صورت جلسه و سایر مستندات موجود می باشد.

 • درخصوص ادعای دریافت متری ۴۰ هزار تومان حق الزحمه نظارتی و ارائه خدمات در حد صفر نیز اعلام می دارد:

در ماده ۱۶-۳ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان، میزان و نحوه دریافت و پرداخت حق الزحمه نظارت به ناظران، کاملاً شفاف تشریح شده است:

 • –         ۱۶ـ۳ نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت به ناظران.
 • –          1-3-16 : سازمان استان معادل پنج درصد مبلغ حق نظارت واريزي صـاحبكـار بـه حسـاب سـازمان استان را كسر و مابقي مبلغ را با توجه به مراحل اجراي پروژه به روشي كه به تصويب سـازمان اسـتان خواهد رسيد و در ازاي ارايه خدمات نظارت و به عنوان حق الزحمه به ناظران پروژه، حداقل در ۴ رشته:
 • ناظر عمران و سازه (ناظر هماهنگ کننده)
 • ناظر معماری
 • ناظر تأسیسات برقی
 • و ناظر تأسیسات مکانیکی و … پرداخت خواهد نمود.

لینک خبر جلسه شورای مسکن استانداری

۲۸۲۹۵۹۵http://atraknews.com/new.aspx?id=« (خبری قبلی)نظرات بسته هستند